Mida Toilas vahepeal tehtud on

Eile tegelesid Toila multimeediumi kursuse õpilased Kadrina õpilaste piltidega. Kasutades programmi Gimp lõigati kõigepealt kõik objektid välja ning muudeti nende taust läbipaistvaks, et neid saaks kaadri peal kujutada. Panen siia mõned neist piltidest kaardi taustale ka. Nagu näha, ei paista need hästi välja. Peame piltide tumedust suurendama või siis piirjooni rõhutama.

Programmeerimise tundides oleme tegelenud küsimuste kuvamise ja vastuste kontrollimisega ning viimastel tundidel leiutanud meetodeid, kuidas visualiseerida mängunupu liikumist kaardil peale täringuheidet. Üksikult võetuna oleme selle mängu loomiseks vajalikud põhikomponendid valmis kirjutanud, edaspidi hakkame tegelema nende komponentide kokkupanekuga.

Advertisements

Kadrina tegutseb

5. klass tegeleb hetkel mängule küsimuste (vastuste) otsimisega. Kasutame põhiliselt internetipõhist infootsingut, mõned infokillud on pärit ka raamatutest-õpikutest. Küsimused on erinevate Virumaa paikade ja inimeste kohta, mida AnswerGarden’i küsitlustes mainitud. Mitu pead on ikka mitu pead ja seetõttu toimub töö rühmades. Selleks kasutame ühiskirjutamise vahendit TitanPad. Et põnevus säiliks, siis küsimusi siinkohal loomulikult ei avalda.  Aga pilte sellest, kui usinalt kõik ametis olid, saab vaadata küll 🙂

      

      

Mida või keda Virumaalt leida võib?

Kadrina lapsed joonistasid pilte objektidest, mida Virumaal külastada tasub ning ka isikuid, kes meie kandist ehk siis Virumaalt pärit on. Ideed keda/ mida joonistada pärinevad nii Kadrina kui ka Toila õpilastelt. Joonistamiseks valisid 4. klassi õpilased kõige enam nimetatud objekte ja inimesi. Answergarden’i ekraanipiltidel on enimnimetatud kohad/ inimesed teistest suuremad. Joonistamine jätkub, pildigalerii täieneb!

Emakeele ausammas

Baruto

Valaste juga

Tarvas

Kalevipoeg

Viitna kõrts

Võsu rand

Toila tegemistest

Toila Gümnaasiumis on Kadrina Keskkooliga koostöös tehtava mänguga seotud 10. ja 11 klass. 10. klass multimeediumi ja veebiprogrammeerimise tundides ning 11. klass C programmeerimise, multimeediumi, ajaloo ja võib-olla teatud määral ka religiooniloo tundides. Hetkel on Toilast projektiga seotud üks õpetaja.

Alustasime esimese veerandi lõpul, mõni päev peale Kadrina laste ajurünnakuid ja lähtusime juba sellest, et arvutimäng tuleb Virumaast. Mängijad heidavad täringut ja astuvad edasi mööda Virumaa kaarti. Seal, kuhu mängija jõudis, esitatakse talle küsimus. Vastamisest sõltub see, kui õnnelik käsi tal järgmisel täringuviskamisel on (st. täringuviske punktid ei jaotu tõenäosusega 1/6, vaid tõenäosusi “kallutatakse”).

Ka Toila õpilased pakkusid Answergardeni vahendusel märksõnu, paiku ja inimesi, mille/kelle kohta võiks küsimusi mõelda ja millest kujuneks ka mängijate tee ümber Virumaa. Alljärgnevalt kaks ekraanipilti esialgsetest tulemustest.

Objektid:

Ja isikud:

Ajaloo tundides otsisid ja otsivad 11. klassi õpilased paarikaupa Virumaaga seotud küsimusi. Et haakuda kursuse teemaga, siis 50% küsimustest pidid olema seotud Virumaaga rootsi ajal. 14. novembriks peaks meil olema ca 50 küsimust. Arvatavasti saab täiendust küsimustele ka religiooniloo tundides.

Veebiprogrammeerimise tundides õppis 10. klass küsimustiku vormide genereerimist ja tulemuste talletamist. Otsime optimaalseid viise vajalike andmete talletamiseks. 11. klass tegeles juhuarvudega ja leiutas viise täringuvisete tulemuste kallutamiseks vastavalt saadud punktidele.

Viimases multimeediumi tunnis tegid õpilased 3D täringuid ning animeerisid erinevad täringuvisked. Järgnevalt katsetame läbi, kuidas need täringuvisked veebipõhisesse mängu integreerida – kas kasutada videofaile, luua 3D andmetest JavaScripti ja Canvas objekti abil vektoranimatsioon, luua gif animatsioon või png piltidest animatsioon JavaScripti abil.

Lisan selle postituse lõpetuseks ka mõned ekraanipildid õpilaste loodud täringutest:

Algus on tehtud

Käesolev projekt on seotud mängu loomise ja disainimisega. Taaskord saame seda teha koos Toila kooliga. Kõigil Kadrina lastel on veel värskelt meeles katop-projekt, mis palju elevust tekitas… 🙂

Alustasime oma tegevusega 16. oktoobril. Asi algas ajurünnakuga tricideri keskkonnas. Lapsed pidid meenutama ja kirja panema parimaid/ huvitavamaid õppemänge, mida nad on kogenud. Enamus pakkumisi tuli lauamängude valdkonnast. Oma poolt- ja vastuargumente lisades ning hääletades “võitis” Eesti mälumäng.

 

Edasise suulise arutelu käigus jõudsime selleni, et meie mäng võiks puudutada Virumaad ja olla arvutipõhine. Nii on ägedam, arvasid 5.a klassi õpilased.


 

Edasi asusid tegutsema 4.a klassi tüdrukud. Nemad hakkasid joonistama Virumaa kaarti. Abiks olid plakatid, õpikud, atlased, internet… Lihtne see polnud, aga valmis see sai 🙂


Mida põnevat Virumaalt leida võib? Selle selgitasime välja küsitluse teel. Kasutsime selleks AnswerGarden’it. Ideid tuli väga palju…

 

Nüüd on kord jälle neljanda klassi käes. Kaarti tuleb täiendada paikadega, mida oleks tore külastada koos pere või sõpradega… või miks mitte ka üksinda matkama minna?